Technické informace o audiotextových službáchTechnická realizace

Audiotexové služby využívají veřejnou telefonní síť. Zákazníkovi je zřízeno celonárodního přístupové číslo služby audiotexové číslo ve formátu 9XY AB CD EF, kde čísla XY určují variantu a typ poskytované služby a čísla AB výši minutového tarifu pro volajícího včetně DPH. U přístupového kódu 908 určují číslice AB cenu za hovor včetně DPH. Délka hovoru u předčíslí 908 je jedna minuta.

Veškerá příchozí volání na přidělené celonárodní číslo jsou automaticky směrována na zákazníkem předem vybranou telefonní linku (tzv. přiřazenou telefonní stanici). U služby 9YX může být přiřazené jakékoliv geografické nebo mobilní číslo na území ČR.

Služba je obvykle dostupná ze všech veřejných telefonních sítí v rámci ČR.

Základní parametry služby Prémiové SMS

Doplňkové funkce

Doplňkových funkcí je jistě bezpočet, níže uvádíme pro ukázku příklad aplikací pro řízení SMS soutěží a SMS hlasování

Aktivace služeb

V České a Slovenské republice trvá nejdéle do jednoho měsíce, aktivace audiotextových služeb probíhá obvykle k 1. a 15. dni v měsíci.

Komu patří
číslo 9XX
Online
poptávka

TOPlist