Kodex a pravidla užívání placených linek a prémiových SMSSlužba SMS se řídí platným zněním dokumentu „Obecná pravidla pro poskytování Služeb prostřednictvím Premium SMS a Premium MMS“, který je vytvořen Asociací provozovatelů mobilních sítí (dále také jen „Kodex APMS“).

Kodex APMS je závazný pro účastníka služby SMS, a proto je účastník povinen se s tímto dokumentem v jeho platném znění vždy podrobně seznámit a zavazuje se jím při užívání služby SMS řídit a dodržovat tam uvedená pravidla.

Účastník bere na vědomí, že Kodex APMS může být kdykoli Asociací provozovatelů mobilních sítí, resp. operátory, změněn s tím, že účastník je povinen se řídit vždy platným Kodexem APMS, který je vždy v aktuálním znění k dispozici na platmobilem.cz.

Účastník tedy bere na vědomí, že se žádným způsobem nemůže zbavit odpovědnosti za porušení povinností a podmínek Kodexu APMS tím, že se neseznámí s platným kodexem APMS. Poskytovatel není povinen informovat účastníka o tom, že došlo ke změně Kodexu APMS.

Komu patří
číslo 9XX
Online
poptávka

TOPlist