Nejčastější otázky na audiotex a audiotextové službyJak dlouho trvá zřízení služby ?

služba je aktivovaná k 1. a 15. v měsíci.

Mohu si zvolit nebo určit formát čísla ?

Formát čísla je daný poskytovanou službou , 900, 906, 909, dále číslo na 4.a 5. pozici určuje cenu za minutu příchozího volání vč. DPH, ostatní číslice lze zvolit, ale tento proces bývá kolo 3 měsíců.

Zákazník má možnost vybrat číslo z našeho číselného přídělu.

Lze použít mé stávající mobilní nebo geografické číslo ?

přiřazené telefonní stanice musí být použito takové geografické číslo nebo mobilní číslo, které doposud nebylo ve veřejné telefonní síti nijak používáno ani uveřejněno, v případě nutnosti, toto číslo zajistíme.

Kdo zodpovídá za obsah služby ?

obsah informací a služeb poskytovaných Účastníkem prostřednictvím služeb 9xy bude plně ve správě Účastníka , který nese za jejich obsah odpovědnost. Takové informace a služby, zejména pak jejich obsah, forma, rozsah a způsob poskytování, však musí být poskytovány v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou a příslušnými licencemi, povoleními a platnými právními předpisy České republiky (např. zákon o elekomunikacích, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o cenách, občanský zákoník, trestní zákon), platnými a účinnými regulačními opatřeními Českého elekomunikačního úřadu, popř. platným číslovacím plánem veřejných telefonních sítí.

Kdy bude vyplacen výdělek z placené linky ?

Tato problematika se liší dle poskytovatele, v některých případech trvá výplata i několik měsíců z důvodu krytí reklamací. V některých pčípadech je výplata podmíněna kaucí nebo deponována. Doporučujeme vždy důsledně číst podmínky poskytovatele či zprostředkovatele audiotextových služeb.

Komu patří
číslo 9XX
Online
poptávka

TOPlist